Zaloguj Search

Kaplice loretańskie w Polsce

 

Żagań, woj. lubuskie

Ferdynand Philip Joseph Lobkowicz za poradą opata Felbigera w latach 1768/69 zbudował w Pałacu w Żaganiu kaplicę zamkową Matki Boskiej z Loreto. Do dzisiejszych czasów niestety kaplica nie przetrwała. 
Nieopodal Pałacu, na terenie dawnego kompleksu szpitalnego św. Doroty, przy murze istnieje nadal kaplica (nazywana błędnie domkiem loretańskim), wzniesiona prawdopodobnie w drugiej połowie XIX stulecia dla wyznawców wszystkich religii. Budowla pozbawiona jest symboli religijnych, w ścianę wschodnią w jej wnętrzu (tę, na której zwykle w kościołach chrześcijańskich umieszcza się ołtarz), wypełniono wulkaniczną magmą i muszlami. Niestety nieużytkowany obiekt ulega postępującej degradacji.