Zaloguj Search

Kaplice loretańskie w Polsce

 

Poznań

Boczna kaplica w kościele Braci Mniejszych Franciszkanów w Poznaniu istnieje od 1668 roku. Znajduje się w niej kopia figury Matki Bożej z Loreto. W okresie zaboru pruskiego znajdująca się w prawej nawie świątyni kaplica była ulubionym miejscem modlitwy młodzieży z sąsiadującego z kościołem Gimnazjum św. Marii Magdaleny.
Co roku 10 grudnia w świątyni odbywa się tradycyjny odpust ku czci Najświętszej Marii Panny Loretańskiej, połączony z modlitwą o bezpieczeństwo dla podróżujących w powietrzu, których Matka Boża Loretańska jest patronką.