Zaloguj Search

Kaplice loretańskie w Polsce

 

Nowa Ruda, woj. dolnośląskie

Przy noworudzkim cmentarzu komunalnym znajduje się kapliczka zwana "loretańską". Inicjatorem budowy noworudzkiego domku loretańskiego był sukiennik z Broumova Anton Klambt. W 1768 r. dziekan Ziemi Kłodzkiej Carl Winter i opat broumovskiego klasztoru Friedrich Grund dokonali poświęcenia kaplicy.

Pierwszy remont obiektu miał miejsce w roku 1884, ostatni do drugiej wojny w roku 1918. Przez wiele lat był to obiekt opuszczony i zapomniany, mimo iż podobnych kaplic jest tylko kilka w całej Polsce. Niszczejącą po II wojnie światowej kaplicę wyremontowano staraniem Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej.
Przy schodach prowadzących do domku znajduje się kamienny krucyfiks i grupa rzeźb przedstawiających scenę modlitwy z Ogrodu Oliwnego.