Zaloguj Search

Kaplice loretańskie w Polsce

 

Kłodzko, woj. dolnośląskie

Kaplica loretańska znajduje się w kościele p.w. św. Jerzego i św. Wojciecha przy ul. Łukasińskiego, będącym częścią klasztoru Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji.
Historia kościoła sięga końca XIII wieku, kaplicy św. Jerzego przy szpitalu, który prowadzili Joanici.
W XV w., po pożarze, który wszystko zniszczył, książę ziębicki Henryk I Podiebradowicz przekazał ten teren zakonowi Bernardynów i wraz z żoną Urszulą Brandenburską ufundował kościół i klasztor św. Jerzego, którego współpatronem kilka lat później został św. Wojciech. Na początku XVI wieku doszło do pożaru, który uszkodził oba obiekty, a krótko potem, w związku z szerzeniem się reformacji, zakonnicy opuścili Kłodzko, a nieruchomość przekazali miastu. Ta została całkiem zniszczona podczas wojny trzydziestoletniej. W pierwszej połowie XVII w. do Kłodzka powrócili bernardyni i rozpoczęli trwającą wiele lat odbudowę kościoła i klasztoru. W drugiej połowie XVIII wieku, w czasie III wojny śląskiej, doszło do kolejnego pożaru kościoła, a w następnym stuleciu kościół przejęli ewangelicy. Bardzo prawdopodobne, że to w tamtym czasie ogień strawił nawę główną kościoła, a w kaplicach zostały zamalowane (zasłonięte) przez ewangelików freski, gdyż wnętrza ich kościołów różnią symboliką, są też znacznie skromniejsze w wystroju. Freski zostały na nowo odkryte w ostatnim czasie i sa poddawane pracom renowacyjnym.